Một số những phản hổi của bệnh nhân được chúng tôi đưa lên đây nhằm giúp cho quý vị có thêm thông tin về tính hiệu quả từ những sản phẩm của Thuốc nam Quang Vinh. Những đoạn ghi âm cuộc gọi của nhân viên nhà thuốc hỏi thăm bệnh nhân, cũng như bệnh nhân khỏi bệnh và gọi điện cho nhà thuốc được điện thoại của chúng tôi tự động ghi lại.