Showing 1–12 of 29 results

Ho, Họng, Phế Quản

Bột Trị Ho, Họng, Phế Quản

250,000
150,000

Bệnh Trĩ

Cao Bôi Trĩ

150,000

Bệnh Gan

Cao Chữa Gan

1,200,000

Bệnh Thận

Cao Chữa Thận

1,200,000

Dạ dày, Đại tràng

Cao Dạ Dày Đại Tràng

1,200,000

Bệnh Gút

Cao Gút

1,200,000

Ho, Họng, Phế Quản

Cao Ho Hen, Phế Quản

1,350,000

Nôi Tiết Tố Nữ

Cao Nội Tiết Tố Bổ Máu

1,350,000