Cao Sỏi Thận Sỏi Mật

1,280,000

Tán các loại sỏi thận, sỏi mật sỏi niệu quản…Bổ thận khỏe thận. tráng dương bổ thận. Tăng cường sinh lực