Cao Tráng Dương Bổ Thận – Chữa Sinh Lý Yếu

    1,350,000

    Thành phần:
    Tỏa dương, ba kích, linh lăng, cây B1, huyết đằng, dây tiết dê, đan vàng, mía dò, mã đề, huyết dụ, lúc lắc, dây bướm, sâm cau… và những thành phần bí truyền khác
    Công dụng:
    Chữa yếu sinh lý, xuất tinh sớm, loãng tinh, tinh trùng yếu, bổ thận, tiểu vàng, tiểu đục, tiểu buốt, tiểu rát, viêm thận, viêm đường tiết liệu, khỏe thận